BUNASTA

Kitos paslaugos

Importas ir eksportas
Deklaracijų pildymas

 • Eksportas – įstatymų reguliuojamas prekių išvežimas iš vienos valstybės į kitą. Prekybinį eksportą reglamentuoja abiejų valstybių – eksportuojančiosios ir gavėjos, muito įstatymai. UAB „Bunasta“ eksporto deklaracijas pildo 24 valandas per parą, Vilniuje ir Klaipėdoje. Eksporto deklaracijos pildymo procedūra vyksta sekančiu būdu: krovinys atvyksta į UAB „Bunasta“ teritorijas, vairuotojas pateikia kovinio transportavimo dokumentus muitinės tarpininko atstovams, kurie, savo ruožtu, pateikia duomenis muitinei. Užsakant deklaraciją Klaipėdoje, vairuotojas turi pristatyti krovinį į artimiausią muitinę, fizinei krovinio apžiūrai. Vilniuje ši procedūra vyksta supaprastintu būdu – krovinys neturi būti pristatytas į muitinę.
 • Importas –prekių įvežimas į valstybę iš užsienio valstybės. Importo procedūrą ir formalumus Europos Sąjungoje reglamentuoja Bendrijos muitinės kodeksas. UAB „Bunasta“ importo deklaracijas pildo Vilniuje ir Klaipėdoje. Vairuotojas privalo pateikti krovinio transportavimo dokumentus, pagal kuriuos muitinės tarpininko atstovas užpildo deklaraciją. Vairuotojas, kartu su muitinės tarpininko atstovu, vyksta į artimiausią muitinę, fizinei krovinio apžiūrai atlikti.

CMR ir TIR Carnet
Pervežimo dokumentų rengimas

 • CMR – Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija. CMR važtaraštis - krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. Gali būti naudojamas ir vietinio pervežimo metu. CMR važtaraštis – vežėjo atskaitomybės prieš siuntėją ir gavėją dokumentas, jame sužymimos visos maršruto dalys. UAB „Bunasta“ dirbantys muitinės tarpininko atstovai suteikia CMR pildymo ir spausdinimo paslaugą, pagal kliento pateiktas instrukcijas.
 • TIR Carnet - TIR knygelė - tai muitinio tranzito dokumentas, atstojantis muitinės deklaraciją ir mokesčių sumokėjimo garantiją. Knygelė išduodama tik TIR Carnet asociacijai priklausantiems vežėjams. Pildome TIR Carnet ir atstovaujame muitinėje teikiant elektronines TIR Carnet deklaracijas per NCTS sistemą.

VET
Sertifikatai

 • Veterinarinis sertifikatas (VET) išduodamas gyvuliams ir gyvuliniams produktams, pašarams, veterinarijos preparatams gabenti į užsienio šalis. ES ir trečiųjų šalių suderinto pavyzdžio veterinarijos sertifikatus išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Eksportuojamo į trečiąsias šalis negyvūninio maisto siuntoms išduodami negyvūninio maisto produkto sertifikatai, kai to reikalauja produktus importuojanti šalis. Mūsų įmonė teikia VET deklaracijos pildymo paslaugą elektroniniu būdu. Gabenant krovinį į Europos Sąjungą, vežėjas turi pateikti krovinio transportavimo dokumentus bei prekių kilmės sertifikatus elektroniniu paštu t1@bunasta.eu, arba nuskenuoti vairuotojų aptarnavimo centruose pakeliui į pasienius.

KIPIS ir BDK

 • KIPIS – Krovinių ir prekių, gabenamų per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, informacinė sistema, skirta duomenų mainams tarp krovinių transportavimo per Klaipėdos jūrų uostą veikloje dalyvaujančių juridinių asmenų bei tikrinimus uoste vykdančių valstybės institucijų.

  UAB „Bunasta“ darbuotojai mielai Jus pakonsultuos ir užpildys reikiamą informaciją KIPIS sistemoje.

  Kontaktai:
  Tel.: +370 690 06905
  El. paštas.: rusgarantija@bunasta.eu

EVIS

 • EVIS - Lietuvos Respublikos valstybės sienos kirtimo rezervacijos sistemą internete (www.ltsiena.eu).

  UAB „Bunasta“ darbuotojai mielai Jus pakonsultuos ir užpildys rezervaciją EVIS.

  Kontaktai:
  Tel.: +370 685 50384
  El.paštas: epi@bunasta.eu

BALTARUSIJOS IR RUSIJOS IMPORTAS

Konsultuojame dėl importo procedūros Baltarusijoje ir Rusijoje.