Często Zadawane Pytania

Dlaczego warto korzystać z gwarancji Bunasty?
  • Korzystanie z gwarancji nie wymaga od przewoźnika dużych inwestycji, opłat członkowskich itd.
  • Załatwienie gwarancji celnej jest prostsze i wygodniejsze. Kierowca nie musi mieć przy sobie żadnych formularzy zawczasu, nie musi ich również kupować. Gwarancja jest wydawana w tym samym miejscu, do którego przyjeżdża kierowca TIR, aby załatwić EPI. Wstępne zgłoszenie elektroniczne (EPI) obowiązuje wszystkie pojazdy z ładunkami bez względu na formę zapewnienia uiszczenia płatności.
  • Kierowca nie musi dodatkowo zatrzymywać się w europejskim urzędzie celnym, aby założyć karnet TIR; zazwyczaj karnet TIR jest załatwiany przez pośredników celnych, którzy również zakładają go w urzędzie celnym w ciągu 3-4 godzin. W przypadku załadunku towarów na Zachodzie należy dodatkowo wziąć pod uwagę, gdzie należy założyć karnet TIR. Ze względu na bariery językowe lub z przyczyn cenowych przewoźnicy wysyłają swoje samochody do litewskich urzędów celnych i wypełniają tu niezbędne dokumenty.
  • Gwarancja celna jest tańszym rozwiązaniem w przypadkach, gdy wartość opłaty jest bardzo niska lub bardzo wysoka.
  • Wartość gwarancji jest liczona w procentach od kwoty opłat transportowych. Wartość gwarancji jest nieograniczona (ograniczenie dla TIR – do 61 000 EUR).
Czy mogę aplikować do pracy w Bunaście, jeśli nie widzę odpowiedniej dla mnie oferty pracy?

Tak. W zakładce „Kariera” znajdziesz wszystkie oferty pracy dla kandydatów na wolne stanowiska. Jeśli nie znalazłeś oferty odpowiadającej Twoim kwalifikacjom, a chcesz pracować w Bunaście, zapraszamy do przesłania swojego CV, listu motywacyjnego oraz wskazanie żądanego stanowiska na adres e-mail: cv@bunasta.eu.

Dodamy Twoją kandydaturę do bazy danych potencjalnych pracowników i w przypadku pojawienia się wakatu skontaktujemy się z Tobą.

Kiedy wymagany jest dokument CHED-PP?

Wspólny zdrowotny dokument wejścia dotyczący roślin i produktów (CHED-PP) jest wymagany w przypadku roślin, produktów pochodzących od roślin i innych obiektów pochodzenia roślinnego.

Ten dokument kontroli fitosanitarnej jest wymagany dla wszystkich produktów pochodzenia roślinnego wwożonych do Unii Europejskiej: żywności, roślin żywych i suchych, drewna, mebli drewnianych, bawełny i innych włókien pochodzenia roślinnego, zabawek drewnianych i in.

UWAGA! W przypadku przybycia towarów do punktu granicznej kontroli fitosanitarnej bez wypełnionego dokumentu CHED-PP pracownik punktu granicznej kontroli fitosanitarnej nie dokona kontroli dopóty, dopóki nie zostanie wypełniony formularz CHED-PP i nadany numer CHED-PP. 

Pełna lista towarów z numerami CN jest dostępna na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0029&from=LT

Jakie są zasady pracy w Bunaście?

Zorientowanie na klienta. Pragniemy zrozumieć potrzeby naszych klientów, aby móc oferować im dokładnie to, czego potrzebują. Poszukujemy, znajdujemy i oferujemy najlepsze rozwiązania, najbardziej odpowiadające ich oczekiwaniom. Zrobimy wszystko, by zapewnić płynne przekroczenie granicy państwowej przez klienta.

Otwartość na doskonalenie. Bunasta zachęca i wspiera doskonalenie zawodowe i osobiste oraz dążenie do rozszerzania wiedzy i ceni jakość wykonywanej pracy. Jesteśmy otwarci na propozycje w sprawie doskonalenia naszej pracy. Dzielimy się swoją wiedzą z innymi członkami zespołu, klientami, a nawet z konkurencją.

Rozsądne rozwiązania. Wsłuchujemy się w potrzeby klienta i znajdujemy najskuteczniejsze sposoby ich spełniania bez względu na wielkość przewoźnika lub kierunek trasy. Każdy problem rozstrzygamy szybko i bezstresowo. 

Wyjątkowa sieć obsługi klientów.  Dysponujemy 30 punktami obsługi klientów na przejściach granicznych Estonii, Łotwy, Litwy i Polski z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Tu kierowca może wygodnie i szybko złożyć oraz odebrać informacje. Scentralizowane centrum danych Bunasty oraz jeden rachunek za usługi wykonane w różnych państwach dają nam możliwość zaoferowania nadzwyczaj elastycznych rozwiązań w zakresie transportu towarów.

Ruch do przodu. Stale inwestujemy w innowacyjne rozwiązania i dążymy do znalezienia sposobów, aby ułatwić i udoskonalić nasze usługi. Wierzymy, że doskonalenie to proces konsekwentny i każdy z nas stanowi część tego procesu.

znajdź najbliższy