BUNASTA

CMR, TIR CARNET

Krovinį lydinčių dokumentų rengimas: CMR, TIR Carnet

CMR važtaraštis – krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. Jis gali būti naudojamas ir vietinio pervežimo metu. Tai vežėjo atskaitomybės prieš siuntėją ir gavėją dokumentas, jame sužymimos visos maršruto dalys.

UAB „Bunasta“ dirbantys muitinės tarpininko atstovai suteikia CMR pildymo ir spausdinimo paslaugą pagal kliento pateiktas instrukcijas.

TIR Carnet (TIR knygelė) – tai muitinio tranzito dokumentas, atstojantis muitinės deklaraciją ir mokesčių sumokėjimo garantiją. Knygelė išduodama tik TIR Carnet asociacijai priklausantiems vežėjams.

Pildome TIR Carnet ir atstovaujame muitinėje teikiant elektronines TIR Carnet deklaracijas per NCTS sistemą.

CMR ir TIR Carnet pildymo paslaugą galima užsisakyti didžiuosiuose vairuotojų aptarnavimo centruose (Lietuvoje - Vilnius, Lenkijoje - Porosly). Dėl tikslesnės informacijos kreipkitės telefonu +370 698 56269 Lietuvoje bei +48 8848 50384 Lenkijoje.