BUNASTA

Deklaracja odprawy

Deklaracja odprawy czasowej ładunku

Deklaracja odprawy czasowej środka transportu jest potrzebna przy podróży do krajów na Wschodniej Unii Celnej pojazdami, których miejsce rejestracji nie znajduje się na terenie w/w Unii Celnej.

Deklaracja odprawy czasowej środka transportu jest potrzebna aby pojazd mógł wjechać do Wschodniej Unii Celnej. Deklaracja odprawy czasowej nie jest potrzebna dla pojazdów zarejestrowanych na Białorusi, w Rosji, Kazachstanie, Kirgizji i Armenii.

Deklarację odprawy czasowej można zamówić wysyłając dokumenty na maila epi@bunasta.eu oraz w punktach obsługi kierowców.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia deklaracji odprawy czasowej:

  • Paszport kierowcy;
  • Dowody rejestracyjne pojazdu i naczepy;
  • Dokumenty przewozowe (CMR i inne).

Gotową deklarację odprawy czasowej możemy wysłać mailem lub przekazać w naszych punktach obsługi.