BUNASTA

EX

Sporządzanie zgłoszeń wywozowych w urzędach celnych. (Usługa dostępna w punktach obsługi klienta na Litwie)

Eksport to uregulowany prawnie wywóz towarów z UE do krajów trzecich. Eksport  jest regulowany przepisami celnymi obu państw – kraju wywozu i kraju wwozu.

Zgłoszenia wywozowe Bunasta są wypełniane 24 godziny na dobę w Głównym  Centrum Obsługi (Wilno – Litwa).

Procedura wypełniania zgłoszenia wywozowego wygląda następująco: ładunek przybywa na teren UAB Bunasta, kierowca przedstawia dokumenty transportowe agentowi celnemu, który z kolei przekazuje dane do urzędu celnego.

Zgłoszenie wywozowe można zamówić w centrach obsługi kierowców.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia zgłoszenia wywozowego:

 • Dokumenty przewozowe (CMR i inne);
 • Inne składane przez przewoźnika dokumenty (np.. TIR);
 • Faktura handlowa;
 • Faktura pro forma;
 • Umowy, jeżeli zostały zawarte;
 • Specyfikacja;
 • Inne dokumenty towarzyszące towarom;
 • Dodatkowe dokumenty, jeżeli wymaga tego prawo dotyczące wywożonej przesyłki.

Załączana informacja

 • Urząd celny, do którego należy dostarczyć zgłoszenie;
 • Wyjściowy rząd celny, w którym zakańczane są formalności wywozowe;
 • Informacje dotyczące wywożonych towarów, jeżeli takie są wymagane (np. kody produktów TARIC, opisy, wyjaśnienia, tłumaczenia lub inne informacje, które muszą być potwierdzone na piśmie);
 • Dane kontaktowe, potrzebne do uściślenia lub przekazania informacji związanej ze świadczoną usługą;
 • Wskazany płatnik.