BUNASTA

T1

Zgłoszenia tranzytowe przez UE (T1) oraz gwarancje dla urzędów celnych Unii Europejskiej

Zgłoszenia tranzytowe (T1) są tworzone dla ładunków transportowanych do krajów Unii Europejskiej.

T1 jest składana w granicznych urzędach celnych krajów Bałtyckich oraz Polski.

Unijne służby celne są informowane zgodnie z wymogami unijnego kodeksu celnego. Ładunek jest deklarowany zgodnie z wymogami UE na godzinę przed przybyciem samochodu do urzędu celnego.

Bunasta stosuje zabezpieczenie generalne, które jest honorowane przez wszystkie administracje celne Unii Europejskiej, co pozwala zaoszczędzić Państwa pieniądze.

T1 można zamówić wysyłając dokumenty na maila t1pl@bunasta.eu, w punktach obsługi klienta lub za pomocą aplikacji mobilnej Bunasta .

Numer deklaracji tranzytowej T1 – nr LRN jest wysyłany kierowcy w wiadomości SMS po sporządzeniu zgłoszenia tranzytowego i objęciu towaru zabezpieczeniem.

Kierowca przy wjeździe na teren UE musi jedynie w trakcie kontroli celnej podać numer LRN funkcjonariuszom urzędu celnego.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia T1:

 • Dokumenty przewozowe (CMR i inne);
 • Faktura handlowa lub faktura pro forma;
 • Specyfikacja lub packing list;
 • Świadectwo weterynaryjne, sanitarne, fitosanitarne lub inne (jeżeli są wymagane);
 • Odprawa eksportowa (EX);
 • Świadectwo pochodzenia towaru jeżeli było wystawione;
 • Inne dodatkowe dokumenty wwożonych towarów, jeżeli wymagają tego przepisy  prawne.

Załączana informacja:

 • Urząd celny, w którym rozpocznie się procedura tranzytu;
 • Urząd celny, w którym zakończy się procedura tranzytu;
 • Kraje przez które będzie przebiegała procedura tranzytu;
 • Dane kontaktowe, potrzebne do uściślenia lub przekazania informacji związanej ze świadczoną usługą;
 • Wskazany płatnik;
 • Dane kontaktowe do kierowcy przewożącego towar.
 Formularz wyliczenia ceny T1