BUNASTA

VID, BID

Wstępne przekazanie służbom weterynaryjnym dokumentów produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz pasz (Świadectwo weterynaryjne dla wwozu VID, Wspólnotowy dokument wejścia BID)

Produkty pochodzenia zwierzęcego wymagają świadectwa weterynaryjnego dla wwozu w postaci VID. Należy go wypełnić w przypadku przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych lub przewożonych tranzytem przez terytorium Wspólnoty Europejskiej.

Świadectwo weterynaryjne dla wwozu (VID) wydaje się po przeprowadzeniu w punkcie kontroli granicznej kontroli weterynaryjnej partii produktów pochodzenia zwierzęcego. VID składa się z części I i II. Część I wypełnia zgłaszający lub osoba odpowiedzialna za przesyłkę, a część II wypełnia po inspekcji weterynaryjnej przesyłki urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej.

Produkty pochodzenia roślinnego wymagają Wspólnotowego dokumentu wejścia BID. Jest on wymagany w przypadku określonych w aktach prawnych przywożonych z państw trzecich przesyłek, których kontrolę urzędową rozpoczyna lekarz weterynarii na granicznym posterunku weterynaryjnym a kończą funkcjonariusze terytorialnych oddziałów Państwowej Służby Żywności i Weterynarii.

BID nie jest wypełniany tylko w takim przypadku, kiedy przesyłka żywności niepochodzącej od zwierząt jest wywożona do państwa trzeciego. Część I BID musi zostać dostarczona do granicznego posterunku weterynaryjnego wcześniej (faksem, e-mailem lub w inny sposób), co najmniej jeden dzień roboczy przed przybyciem przesyłki do punktu kontroli granicznej.

Bunasta świadczy usługi wypełniania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów wyprzedzających (VID, BID) do służb weterynaryjnych.

BID i VID można zamawiać wysyłając dokumenty przez e-mail t1@bunasta.eu lub w centrach obsługi kierowców znajdujących się w drodze do punktów granicznych.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia VID i BID :

  • Dokumenty przewozowe (CMR i inne);
  • Faktura;
  • Posterunek graniczny wjazdu do UE;
  • Posterunek graniczny wyjazdu z UE (jeżeli tranzyt przebiega przez UE);
  • Weterynaryjne świadectwo zdrowia z kraju pochodzenia;
  • Europejski certyfikat (health sertificate) 1 i 2 strona;
  • Numer telefonu komórkowego kierowcy.