Kontaktai

BUNASTA ORDERS

LT: Paslaugų užsakymas WHASTAPP, VIBER arba TELEGRAM kanalais

Visi užsakymai priimami ir BUNASTA ORDERS grupėje WHATSAPP, VIBER ir TELEGRAM kanaluose.

Važiuodami per bet kurį pasienį, Jūs galite užsisakyti paslaugas vienoje vietoje 24/7, neišlipant iš automobilio!

Pagrindiniai dokumentai ir informacija, kuriuos reikia pateikti paslaugų įforminimui:
1. CMR;
2. Sąskaita-faktūra;
3. Specifikacija (jeigu yra);
4. Eksporto deklaracija (jeigu yra);
5. Pasienis;
6. Paskirties įstaiga;
7. Vairuotojo telefono numeris.
Išsamią informaciją apie visas paslaugas rasite čia - www.bunasta.eu/paslaugos

Norėdami užsisakyti paslaugą per WHATSAPP kanalą (BUNASTA ORDERS grupė), galite prisijungti per telefoną čia: https://wa.me/message/XLH2UYPOLVFHC1 arba nuskenuoti QR kodą.

Norėdami užsisakyti paslaugą per VIBER kanalą (BUNASTA ORDERS grupė), galite prisijungti per telefoną čia: viber://pa?chatURI=bunastaorders&text= arba nuskenuoti QR kodą.

Norėdami užsisakyti paslaugą per TELEGRAM kanalą (BUNASTA ORDERS grupė), galite prisijungti čia: https://t.me/Bunastabot arba nuskenuoti QR kodą.

Taip pat visus užsakymus priimame per:

Telefonai pasiteiravimui:

EN: Ordering services via WHATSAPP, VIBER or TELEGRAM

All orders are also accepted in the BUNASTA ORDERS group via WHATSAPP, VIBER and TELEGRAM channels.
When driving across any border, you can order services in one place 24/7 without leaving your car!

Basic documents and information to be provided for the processing of services:
1. CMR;
2. Invoice;
3. Specification (if available);
4. Export declaration (if available);
5. Border;
6. Office of destination;
7. Telephone number of the driver.
Full details of all services can be found here - www.bunasta.eu/paslaugos

To book the service via the WHATSAPP channel (BUNASTA ORDERS group), you can log in by phone here: https://wa.me/message/XLH2UYPOLVFHC1 or scan the QR code.

To book the service via the VIBER channel (BUNASTA ORDERS group), you can log in by phone here: viber://pa?chatURI=bunastaorders&text= or scan the QR code.

To subscribe to the service via the TELEGRAM channel (BUNASTA ORDERS group), you can log in here: https://t.me/Bunastabot or scan the QR code.

We also accept all orders via:

Phones for enquiries:

RU: Заказ услуг через WHATSAPP, VIBER или TELEGRAM каналы

Все услуги также оформляем и через группу BUNASTA ORDERS в WHATSAPP, VIBER и TELEGRAM каналах.
Услуги Вы можете заказать 24/7 в одном месте при пересечении любой границы, не выходя из машины!

Основные документы и информация, необходимые для оформления услуг:
1. CMR;
2. Счёт-фактура;
3. Спецификация (при наличии);
4. Экспортная декларация (при наличии);
5. Погранпереход;
6. Место назначения;
7. Номер телефона водителя. 
Подробности про все услуги можете найти здесь - www.bunasta.eu/paslaugos

Чтобы заказать услугу через WHATSAPP канал (группа BUNASTA ORDERS), cканируйте QR код или заходите через телефон по этой сcылке: https://wa.me/message/XLH2UYPOLVFHC1

Чтобы заказать услугу через VIBER канал (группа BUNASTA ORDERS), cканируйте QR код или заходите через телефон по этой сcылке: viber://pa?chatURI=bunastaorders&text=

Чтобы заказать услугу через TELEGRAM канал (группа BUNASTA ORDERS), cканируйте QR код или заходите по этой сcылке: https://t.me/Bunastabot

Так же все заказы принимаем через:

Телефоны для информации:

PL: Zamawianie usług przez kanały WHATSAPP, VIBER lub TELEGRAM

Wszystkie zamówienia są również przyjmowane w grupie BUNASTA ORDERS przez kanały WHATSAPP, VIBER i TELEGRAM.
Przejeżdżając przez dowolną granicę, możesz zamówić usługi w jednym miejscu 24/7 bez wysiadania z samochodu!

Podstawowe dokumenty i informacje, które należy dostarczyć w celu realizacji usług:
1. CMR;
2. Faktura;
3. Specyfikacja (jeżeli jest);
4. Zgłoszenie wywozowe (jeżeli jest);
5. Granica;
6. Urząd przeznaczenia;
7. Numer telefonu kierowcy.
Szczegółowe informacje o wszystkich usługach dostępne  tutaj - www.bunasta.eu/paslaugos

Aby zamówić usługę przez kanał WHATSAPP (grupa BUNASTA ORDERS), można zalogować się za pomocą telefonu tutaj tutaj: https://wa.me/message/XLH2UYPOLVFHC1 
lub zeskanować kod QR.

Aby zamówić usługę przez kanał VIBER (grupa BUNASTA ORDERS), można zalogować się za pomocą telefonu tutaj tutaj: viber://pa?chatURI=bunastaorders&text= 
lub zeskanować kod QR.

Aby zamówić usługę przez kanał TELEGRAM (grupa BUNASTA ORDERS), można zalogować się tutaj: https://t.me/Bunastabot lub zeskanować kod QR.

Wszystkie zamówienia na usługi przyjmujemy również przez:

Telefony do zapytań:

Surasti artimiausią Bunastą