Paslaugos

CHED A/D/P/PP

Paslaugą užsisakykite arba teiraukitės kontaktais nurodytais skiltyje šone KONTAKTAI.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti CHED-PP parengimui:

 • Krovinio transportavimo dokumentas (CMR ir kt.);
 • Fitosanitarinis arba veterinarinis sertifikatas;
 • Komercinė sąskaita faktūra;
 • Išankstinė (pro forma) sąskaita faktūra;
 • Pakavimo lapas;
 • Kiti prekių siuntą lydintys dokumentai;
 • Pateikiami kiti papildomi dokumentai įvežamai prekių siuntai, jei to reikalauja teisės aktai. CHED įforminimui reikalingi duomenys: pasienio posto kodas.

Informacija, kurią reikia pateikti CHED-PP parengimui:

 • Muitinės postas, kuriame pradedami muitinio tranzito formalumai;
 • Muitinės postas, kuriame užbaigiami muitinio tranzito formalumai;
 • Taip pat kita reikalinga informacija susijusi su įvežama prekių siunta, jei tokią prašoma pateikti;
 • Kontaktiniai duomenys, informacijai patikslinti ar perduoti dėl suteiktos paslaugos;
 • Nurodomas mokėtojas.

Ką dar reikia žinoti apie šią paslaugą?

Bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas (CHED-PP arba BSĮD) skirtas augalams, augaliniams produktams ir kitiems augalinės kilmės objektams.
Šis fitosanitariškai kontroliuojamų siuntų deklaravimo dokumentas yra privalomas visiems augalinės kilmės produktams, įvežamiems į Europos Sąjungą – maistui, gyviems ir džiovintiems augalams, medienai, mediniams baldams, medvilnei  ir kitai augalinės kilmės tekstilei, mediniams žaislams ir kita.

Svarbu. Vykstant siuntai, CHED per sistemą TRACES/IPAFF turi būti pateikta iš anskto iki atvykimo į muitinės postą. Vairuotojas pareigūnams pateikia CHED numerį veterinariniai/sanitariniai kontrolei vykdyti.
CHED paslaugos kaina kaina yra tik 10 EUR (į ES (TRACES)), į šią kainą įeina įgaliojimas, kuris leidžia vairuotojui atlikti patikrinimą Prancūzijoje ir sutaupyti didžiulius vietinių agentų mokesčius.  
Surasti artimiausią Bunastą