Paslaugos

T2

Paslaugą užsisakykite arba teiraukitės kontaktais nurodytais skiltyje šone KONTAKTAI.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti T2 parengimui:

 • Krovinio transportavimo dokumentas (CMR ir kt.);
 • Komercinė sąskaita faktūra arba išankstinė (pro forma) sąskaita faktūra;
 • Pakavimo lapas;
 • Užsienio eksporto deklaracija (jei tokia yra);
 • Kiti prekių siuntą lydintys dokumentai;
 • Pateikiami kiti papildomi dokumentai įvežamai prekių siuntai, jei to reikalauja teisės aktai;
 • T2 pateikimui reikalingi duomenys: pasienio postas arba išvykimo muitinės postas, paskirties muitinės postas.     

Informacija, kurią reikia pateikti T2 parengimui:

 • Muitinės postas, kuriame pradedami muitinio tranzito formalumai;
 • Muitinės postas, kuriame užbaigiami muitinio tranzito formalumai;
 • Taip pat kita reikalinga informacija susijusi su įvežama prekių siunta, jei tokią prašoma pateikti;
 • Kontaktiniai duomenys, informacijai patikslinti ar perduoti dėl suteiktos paslaugos;
 • Nurodomas mokėtojas.
 • SVARBU. Būtina išvardinti visas tranzito įstaigas, per kurias vyks krovinys su T2 deklaracija.

Ką dar reikia žinoti apie šią paslaugą?

T2 - tranzitinė deklaracija teikiama prekėms, turinčioms EU statusą (t.y. laisvai cirkuliuojančios EU). EU statusą turinčios  prekės su T2 deklaracija gali būti gabenamos per bendrojo tranzito ne Europos Sąjungos šalis, tokias kaip CH,NO,TR ir dar kelios.
T2 procedūra taikoma tik ES statusą turinčioms prekėms, kurios yra  gabenamos į kitą ES šalį vykstančioms ne per ES tranzito įstaigą/as.
Surasti artimiausią Bunastą