Paslaugos

KONTAKTAI
+370 685 50384 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Lietuvoje
+371 23206776 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Latvijoje
+48 884850384 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Lenkijoje
+380 50 47 408 47 kmotylov@vimgarant.com Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Ukrainoje
+44 1233541060 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Didžiojoje Britanijoje

EX

Paslaugą užsisakykite arba teiraukitės kontaktais nurodytais skiltyje šone KONTAKTAI.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti Eksporto deklaracijos parengimui:

 • Krovinio transportavimo dokumentai (CMR ir kt.);
 • Kiti vežėjo pateikiami dokumentai (pvz. TIR);
 • Komercinė sąskaita faktūra arba išankstinė (pro forma) sąskaita faktūra;
 • Sutartys, jei tokios sudarytos;
 • Pakavimo lapas;
 • Kiti prekių siuntą lydintys dokumentai;
 • Pateikiami papildomi dokumentai, jei to reikalauja teisės aktai eksportuojamai prekių siuntai.

Informacija, kurią reikia pateikti Eksporto deklaracijos parengimui:

 • Muitinės postas, kuriame pradedami muitinio tranzito formalumai;
 • Muitinės postas, kuriame užbaigiami eksporto formalumai;
 • Informacija susijusi su išvežama prekių siunta, jei tokią prašoma pateikti (pvz. TARIC prekių kodai, aprašymai, paaiškinimai, vertimai ar kita raštu prašoma patvirtinti informacija);
 • Kontaktiniai duomenys, informacijai patikslinti ar perduoti dėl suteiktos paslaugos;
 • Nurodomas mokėtojas.

Ką dar reikia žinoti apie šią paslaugą?

Eksportas - įstatymais reglamentuotas prekių ir paslaugų išvežimas iš vienos muitų teritorijos į kitą.  Eksporto prekės ir paslaugos paprastai tiekiamos valstybės (vietinių) gamintojų/tiekėjų, o galutinis jų vartotojas yra užsienio valstybės gyventojai ar organizacijos esančios trečiose šalyse.

D.Britanijos eksporto deklaracijos pildomos nuotoliniu būdų kroviniams vykstant per bet kokį pasienį arba pateikus dokumentus gyvai "Bunasta" biure.

„Bunasta“ eksporto deklaracijas pildo 24 valandas per parą didžiuosiuose aptarnavimo centruose.

Eksporto deklaracijos pildymo procedūra vyksta tokiu būdu: krovinys atvyksta į UAB „Bunasta“ teritorijas, vairuotojas pateikia kovinio transportavimo dokumentus muitinės tarpininko atstovams, kurie, savo ruožtu, pateikia duomenis muitinei.

Eksporto deklaracijos pildomos greitai, kokybiškai ir tiksliai. Iškilus klausimams, "Bunasta" įmonės specialistai suteiks profesionalią pagalbą ir konsultaciją. Įmonės "Bunasta" vidinės sistemos gali apdoroti itin didelių apimčių eksporto/importo deklaracijas per sąlygiškai trumpą laiką ir konkurencingą kainą.
Eksporto deklarcijas galime atsiųsti paštu arba vairuotojas popierinę versiją gali atsiimti "Bunasta" biure.

Surasti artimiausią Bunastą