Paslaugos

KONTAKTAI
+370 685 50384 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Lietuvoje
+371 23206776 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS in Latvia
+48 884850384 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Lenkijoje
+380 50 47 408 47 kmotylov@vimgarant.com Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Ukrainoje
+44 1233541060 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Didžiojoje Britanijoje

EX

Paslaugą užsisakykite arba teiraukitės kontaktais nurodytais skiltyje šone KONTAKTAI.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti Eksporto deklaracijos parengimui:

 • Krovinio transportavimo dokumentai (CMR ir kt.);
 • Kiti vežėjo pateikiami dokumentai (pvz. TIR);
 • Komercinė sąskaita faktūra;
 • Išankstinė (pro forma) sąskaita faktūra;
 • Sutartys, jei tokios sudarytos;
 • Pakavimo lapas;
 • Kiti prekių siuntą lydintys dokumentai;
 • Pateikiami papildomi dokumentai, jei to reikalauja teisės aktai eksportuojamai prekių siuntai.

Informacija, kurią reikia pateikti Eksporto deklaracijos parengimui:

 • Muitinės postas, kuriam reikia pateikti deklaraciją;
 • Išvežimo muitinės postas, kuriame užbaigiami eksporto formalumai;
 • Informacija susijusi su išvežama prekių siunta, jei tokią prašoma pateikti (pvz. TARIC prekių kodai, aprašymai, paaiškinimai, vertimai ar kita raštu prašoma patvirtinti informacija);
 • Kontaktiniai duomenys, informacijai patikslinti ar perduoti dėl suteiktos paslaugos;
 • Nurodomas mokėtojas.

Ką dar reikia žinoti apie šią paslaugą?

„Bunasta“ eksporto deklaracijas pildo 24 valandas per parą didžiuosiuose aptarnavimo centruose.

Eksportas – įstatymų reguliuojamas prekių išvežimas iš ES į trečiąsias šalis. Prekybinį eksportą reglamentuoja abiejų valstybių – eksportuojančiosios ir gavėjos, muito įstatymai.

Eksporto deklaracijos pildymo procedūra vyksta tokiu būdu: krovinys atvyksta į UAB „Bunasta“ teritorijas, vairuotojas pateikia kovinio transportavimo dokumentus muitinės tarpininko atstovams, kurie, savo ruožtu, pateikia duomenis muitinei.
Surasti artimiausią Bunastą