Paslaugos

CHED A/D/P/PP

Paslaugą užsisakykite arba teiraukitės kontaktais nurodytais skiltyje šone KONTAKTAI arba per specialią BUNASTA ORDERS grupę VIBER kanale, arba atvykę į artimiausią „Bunasta“ klientų aptarnavimo skyrių.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti CHED-PP parengimui:

 • Krovinio transportavimo dokumentas (CMR ir kt.);
 • Fitosanitarinis sertifikatas;
 • Komercinė sąskaita faktūra;
 • Išankstinė (pro forma) sąskaita faktūra;
 • Pakavimo lapas;
 • Užsienio eksporto deklaracija (jei tokia yra);
 • Kiti prekių siuntą lydintys dokumentai;
 • Pateikiami kiti papildomi dokumentai įvežamai prekių siuntai, jei to reikalauja teisės aktai. 

Informacija, kurią reikia pateikti CHED-PP parengimui:

 • Muitinės postas, kuriame pradedami muitinio tranzito formalumai;
 • Muitinės postas, kuriame užbaigiami muitinio tranzito formalumai;
 • Taip pat kita reikalinga informacija susijusi su įvežama prekių siunta, jei tokią prašoma pateikti;
 • Kontaktiniai duomenys, informacijai patikslinti ar perduoti dėl suteiktos paslaugos;
 • Nurodomas mokėtojas.

Ką dar reikia žinoti apie šią paslaugą?

Bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas (CHED-PP arba BSĮD) skirtas augalams, augaliniams produktams ir kitiems augalinės kilmės objektams.

Šis fitosanitariškai kontroliuojamų siuntų deklaravimo dokumentas yra privalomas visiems augalinės kilmės produktams, įvežamiems į Europos Sąjungą – maistui, gyviems ir džiovintiems augalams, medienai, mediniams baldams, medvilnei  ir kitai augalinės kilmės tekstilei, mediniams žaislams ir kita.

Svarbu tai, kad jei siunta atvyks į Pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postą be iš anksto užpildyto CHED-PP, tokiu atveju fitosanitarijos posto pareigūnas patikros nevykdys tol, kol nebus užpildytas CHED-PP ir pateiktas CHED-PP numeris.

Surasti artimiausią Bunastą