Paslaugos

KONTAKTAI
+370 685 50384 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Lietuvoje
+371 23206776 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Latvijoje
+48 884850384 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Lenkijoje
+380 50 47 408 47 kmotylov@vimgarant.com Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Ukrainoje
+44 1233541060 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Didžiojoje Britanijoje

T1 tranzitinė deklaracija

Paslaugą užsisakykite arba teiraukitės kontaktais nurodytais skiltyje šone KONTAKTAI.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti T1 parengimui:

 • Krovinio transportavimo dokumentas (CMR ir kt.);
 • Komercinė sąskaita faktūra;
 • Išankstinė (pro forma) sąskaita faktūra;
 • Pakavimo lapas;
 • Užsienio eksporto deklaracija (jei tokia yra);
 • Kiti prekių siuntą lydintys dokumentai;
 • Pateikiami kiti papildomi dokumentai įvežamai prekių siuntai, jei to reikalauja teisės aktai. 

Informacija, kurią reikia pateikti T1 parengimui:

 • Muitinės postas, kuriame pradedami muitinio tranzito formalumai;
 • Muitinės postas, kuriame užbaigiami muitinio tranzito formalumai;
 • Taip pat kita reikalinga informacija susijusi su įvežama prekių siunta, jei tokią prašoma pateikti;
 • Kontaktiniai duomenys, informacijai patikslinti ar perduoti dėl suteiktos paslaugos;
 • Nurodomas mokėtojas.

Ką dar reikia žinoti apie šią paslaugą?

Tranzitinės deklaracijos (T1) pildomos kroviniams, gabenamiems į Europos Sąjungos šalis. T1 yra pateikiama Baltijos šalių ir Lenkijos pasienių muitinėms.

ES muitinė informuojama pagal muitinės kodekso reikalavimus. Krovinys deklaruojamas pagal ES reikalavimus vieną valandą prieš automobilio atvykimą į muitinės postą.

„Bunasta" užpildžius tranzitinę deklaraciją ir suteikus garantiją, deklaracijos numerį (LRN) vairuotojui išsiunčia SMS žinute. Vairuotojas šį LRN numerį pateikia per muitinės patikrą pasienio muitinės posto pareigūnui, įvažiuodamas į ES.

„Bunasta“ naudoja savo bendrąją muitinės garantiją, kuri tinkama visoms Europos Sąjungos muitinėms – taip sutaupome jūsų pinigus, nes galime pasiūlyti jums geriausias garantijos sąlygas.

Surasti artimiausią Bunastą