Blog

Często zadawane pytania dotyczące wysyłki do/z Wielkiej Brytanii

2024 04 08

Po Brexicie, który nastąpił cztery lata temu, sprawne zarządzanie dokumentacją i znajomość procedur celnych stało się kluczowym czynnikiem zapewniającym płynny przepływ towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Wielką Brytanią. BUNASTA świadcząc usługi pośrednictwa celnego, aktywnie pracując na kierunku zachodnim, jest gotowa wspomóc przewoźników i spedytorów poprzez zapewnienie sprawnego i skutecznego przebiegu przetwarzania dokumentów celnych lub udzielania gwarancji.

Poniżej dzielimy się najważniejszymi wskazówkami, jakie dokumenty należy posiadać, jakie procedury celne warto znać i jak Bunasta może pomóc w tych kwestiach.

1.      Najważniejsze dokumenty

Jakie dokumenty są wymagane przy eksporcie/imporcie towarów pomiędzy Wielką Brytanią a UE?

Wymagania dotyczące dokumentacji towaru zależą od tego, jakie towary są przewożone, ale jest kilka dokumentów, które są wymagane w każdej sytuacji:

 • Ogólne dokumenty: Niezbędnymi dokumentami dla każdego towaru są faktura i list przewozowy. Dokumenty te dostarczają podstawowych informacji o towarze, jego wartości i składzie.
 • Przy eksporcie z Wielkiej Brytanii do UE: wymagane jest brytyjskie zgłoszenie celne eksportowe, list przewozowy, faktura i list przewozowy. Towary przewożone transportem lądowym wymagają również tranzytowego zgłoszenia celnego.
 • Przy imporcie z UE do Wielkiej Brytanii: przy imporcie towarów do Wielkiej Brytanii obowiązkowe jest posiadanie zgłoszenia celnego importowego, a także listu przewozowego, faktury i listy przewozowej dołączonych do towaru. Jeśli towary są odprawiane przez brytyjskie służby celne, wymagane jest również zgłoszenie tranzytowe T2.
 • Dodatkowe dokumenty: w zależności od konkretnego kierunku i charakteru przewozu towaru mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak certyfikaty żywnościowe, zezwolenia na przywóz itp.

2.      Ważne aktualizacje

Jakie są ważne najnowsze aktualizacje dotyczące eksportu/importu pomiędzy Wielką Brytanią a UE?

 • W przypadku produktów sanitarnych i fitosanitarnych: przy imporcie produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (w tym roślin, zwierząt i nasion) do Wielkiej Brytanii konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie importowanych produktów kontrolowanych za pośrednictwem systemu IPAFFS ((Import of Products, Animals, Food and Feed System). Powiadomienie musi zostać dokonane na 24 godziny przed wwozem towarów do Wielkiej Brytanii.
 • Kontrola towarów ryzykownych: Od 30 kwietnia 2024 r. organy celne będą przeprowadzać fizyczne kontrole wszystkich wwożonych na obszar celny produktów podwyższonego ryzyka pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które będą podlegać opłatom celnym.

3.      Często popełniane błędy przy składaniu dokumentów celnych

Najczęstsze błędy i sposoby ich uniknięcia:

 • Brak wskazania pochodzenia towaru: często klienci zapominają o podaniu na fakturze pochodzenia towaru, co może wiązać się z dodatkowymi opłatami celnymi.
 • Złożenie nie wszystkich dokumentów: należy upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone. Specjaliści BUNASTA zawsze dokładnie podpowiedzą, jakie dokumenty są potrzebne w przypadku przewożonego towaru i kierunku przewozu.
 • Brak informacji w systemie GVMS: należy uzupełnić wszystkie niezbędne informacje w systemie GVMS, aby uniknąć kar.
 • Złożenie dokumentów niskiej jakości: przed przesłaniem dokumentów należy upewnić się, że wszystkie przesyłane dokumenty są jasne i czytelne.

 

4.      Cła

Opłaty celne różnią się w zależności od towaru i jego kodu taryfowego. Wobec różnych grup towarów mogą mieć zastosowanie różne stawki. Umowy handlowe pomiędzy UE a Wielką Brytanią dopuszczają objęcie towarów cłem ze stawką 0%, jednak do tego konieczne jest wskazanie na fakturze oświadczenia o pochodzeniu towaru (zwolnienie dotyczy wyłącznie towarów wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii i UE, dlatego trzeba mieć oświadczenie o pochodzeniu).

Należy również pamiętać, że opłaty celne w UE i Wielkiej Brytanii mogą się różnić w przypadku tego samego towaru, np.: przy imporcie towaru do Wielkiej Brytanii cło naliczane jest według jednej stawki, a przy eksporcie tego samego towaru do krajów UE, według innej.

 

5.      Kody taryfowe

Jak poprawnie ustalić kody taryfowe dla towarów?

Ustalenie prawidłowego kodu taryfowego jest istotne w celu zastosowania właściwych stawek celnych:

Ustalenie kodu taryfowego: jednym z głównych warunków realizacji polityki celnej i handlowej UE jest prawidłowa klasyfikacja taryfowa towarów. Od tego zależy, czy prawidłowo naliczone zostaną cła i inne podatki, czy będą miały zastosowanie zakazy i ograniczenia pozataryfowe, czy towar zostanie uznany za przedmiot ryzyka celnego lub innej kontroli celnej. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe ustalenie kodu taryfowego towaru.

Konsultacja z celnikiem lub pośrednikiem: jeśli masz wątpliwości co do tego, jaki kod taryfowy przypisać do towaru, warto zwrócić się o pomoc do celnika lub pośrednika celnego, którzy udzielą fachowej porady w tej kwestii.

Zaświadczenia z urzędu celnego: W razie potrzeby istnieje możliwość wystąpienia do urzędu celnego z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie wiążącej informacji taryfowej (WIT) potwierdzającej kod taryfowy towaru. Proces ten jest jednak skomplikowany – trwa nawet do 120 dni i wymaga złożenia różnych dokumentów, a czasami nawet ekspertyzy.

 

6.      Płynna kontrola celna

Po Brexicie swobodny przepływ towarów został zawieszony, a wielu przewoźników ponownie stanęło przed formalnościami celnymi. Obecnie podczas przekraczania granicy Wielkiej Brytanii/UE można zostać poproszonym nie tylko o okazanie, jak wypełnione są dokumenty celne, ale także weryfikowane jest spełnianie wymagań dotyczących zgodności towaru (np. czy przewożone leki lub kosmetyki spełniają wszystkie niezbędne normy lub posiadają certyfikaty). Jeśli dokumenty nie są w porządku lub nie ma się przygotowanych wszystkich niezbędnych certyfikatów towarów, może to skomplikować proces przekraczania granicy i spowodować dodatkowe koszty.

Kilka wskazówek, co zrobić, aby nie tracić czasu na granicy:

 • Sprawdź, czy przewożony towar jest zadeklarowany z poprawnym kodem, jakie wymagania celne są określone dla tego towaru i czy posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty, które mogą być wymagane przez organy celne.
 • Wybierz profesjonalnego pośrednika celnego, który szybko i bezbłędnie przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty celne.
 • Uzgodnij wcześniej z dostawcą/kupującym, kto pokryje dodatkowo powstałe koszty.
 • Wybierz odpowiednią trasę i czas przybycia do urzędu celnego. Przykładowo, przewożąc żywe zwierzęta czy mrożonki, trzeba wiedzieć, że towary te muszą zostać sprawdzone przez lekarzy weterynarii, a nie wszystkie punkty celne przeprowadzają takie kontrole. Dlatego jeśli wybierzesz odpowiedni punkt celny i dotrzesz na czas, kiedy pełni dyżur osoba odpowiedzialna za kontrolę, nie będziesz musiał tracić czasu i szybciej przekroczysz granicę.

 

Agencja celna BUNASTA posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pośrednictwa celnego i jest gotowa odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz pomóc w sprostaniu wyzwaniom związanym z tranzytem międzynarodowym. Nasz zespół jest zawsze gotowy do udzielenia pomocy i porady, aby zapewnić sprawny przewóz towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Wielką Brytanią.

W sprawie konsultacji lub usług prosimy o kontakt e-mail orders@bunasta.eu, tel. +48 221531213.

znajdź najbliższy