O nas

Jurgis Adomavičius

Przewodniczący i założyciel

Julia Garnik

Dyrektor wykonawczy Bunasta Group

Jolanta Trubickaja - Stepanova

Kierownik ds. usług celnych poza UE

Violeta Falevičienė

Kierownik ds. usług celnych w UE

Dainius Dromantas

Kierownik działu sprzedaży

Jana Tkačiovienė

Kierownik działu kadr

Asta Kazlauskienė

Kierownik marketingu

Nijolė Budreikienė

Kierownik działu finansów

Andrius Povilaitis

Kierownik działu IT

Živilė Šalkauskienė

Kierownik działu prawnego
znajdź najbliższy