Usługi

TIR-EPD

Zamów drogą elektroniczną pod adresem e-mail epipl@bunasta.eu, telefonicznie pod numerem +48 884 850 384 lub osobiście w najbliższym punkcie obsługi klientów Bunasty.

Dokumenty wymagane dla sporządzenia TIR-EPD:

  • Paszport kierowcy;
  • Dowody rejestracyjne ciągnika i przyczepy;
  • Karnet TIR, kartki 1 i 2;
  • Dokumenty przewozowe (CMR i in.);
  • Faktura (Invoice);
  • Specyfikacja (Packing list) (o ile dotyczy);
  • Świadectwo weterynaryjne lub fitosanitarne produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (o ile dotyczy);
  • Certyfikat zgodności przyczepy.

Informacje wymagane dla sporządzenia TIR-EPD:

  • Nazwa przejścia granicznego;
  • Numer telefonu kierowcy.

Co jeszcze musisz wiedzieć o tej usłudze?

Bunasta posiada unikalny kod logowania w systemie TIR-EPD nadany przez spółkę Linawa, w związku z tym możemy składać dane książeczki TIR w imieniu klienta. Przewoźnik może po prostu zalogować się w systemie i jednokrotnie udzielić naszym ekspertom pełnomocnictwa do wypełniania EPI w imieniu klienta. Usługa ta jest bezpłatna. 

Ta usługa jest aktualna dla książeczek TIR wydanych 3 lutego lub po tym terminie w Polsce oraz 18 marca lub po tym terminie na Litwie.

znajdź najbliższy