Usługi

Zgłoszenie tranzytowe T1

Zamów drogą elektroniczną pod adresem e-mail t1pl@bunasta.eu, telefonicznie pod numerem +48 570 950 384 lub osobiście w najbliższym punkcie obsługi klientów Bunasty.  Tę usługę, przy przekraczaniu dowolnej granicy, możecie zamówić również przez VIBER w grupie BUNASTA ORDERS

Bunasta, po wypełnieniu zgłoszenia tranzytowego i udzieleniu gwarancji, wysyła kierowcy numer zgłoszenia (LRN) w formie wiadomości SMS. Kierowca podaje ten numer LRN funkcjonariuszowi podczas kontroli celnej w granicznym urzędzie celnym przy wjeździe na terytorium UE.

Dokumenty wymagane do sporządzenia T1:

 • Dokumenty przewozowe (CMR i inne);
 • Faktura (Invoice); Faktura pro forma;
 • Specyfikacja (Packing list);
 • Zagraniczna deklaracja eksportowa (o ile dotyczy);
 • Inne dokumenty towarzyszące towarom;
 • Dodatkowe dokumenty dla wwożonych towarów, o ile są wymagane przez prawo.

Informacje wymagane do sporządzenia T1:

 • Urząd celny, w którym procedura tranzytu zostanie rozpoczęta;
 • Urząd celny, w którym procedura tranzytu zostanie zakończona;
 • Inne niezbędne informacje dotyczące wwożonych towarów, o ile takie informacje są wymagane;
 • Dane kontaktowe dla uzupełnienia lub przekazania informacji związanych z usługą;
 • Określenie płatnika.

Co jeszcze musisz wiedzieć o tej usłudze?

Wypełnienie zgłoszenia tranzytowego (T1) jest wymagane w przypadku przewozu towarów do krajów Unii Europejskiej. Zgłoszenia T1 są wypełniane dla granicznych urzędów celnych krajów bałtyckich oraz Polski.

Procedurę informowania urzędu celnego UE reguluje kodeks celny. Zgłaszanie towarów odbywa się zgodnie z wymogami UE, na godzinę przed przybyciem samochodu na posterunek celny.

Bunasta stosuje swoją ogólną gwarancję celną, ważną we wszystkich urzędach celnych Unii Europejskiej, obniżając koszty ponoszone przez klienta dzięki możliwości zaoferowania optymalnych warunków gwarancji.

znajdź najbliższy