Usługi

CHED-PP

Zamów drogą elektroniczną pod adresem t1pl@bunasta.eu, telefonicznie pod numerem +48 570 950 384 lub osobiście w najbliższym punkcie obsługi klientów Bunasty.

Tę usługę, przy przekraczaniu dowolnej granicy, możecie zamówić również przez VIBER w grupie BUNASTA ORDERS

Dokumenty wymagane do sporządzenia T1:

 • Dokumenty przewozowe (CMR i inne);
 • Świadectwo fitosanitarne; Faktura (Invoice);
 • Faktura pro forma;
 • Specyfikacja (Packing list); Zagraniczna deklaracja eksportowa (o ile dotyczy);
 • Inne dokumenty towarzyszące towarom;
 • Dodatkowe dokumenty dla wwożonych towarów, o ile są wymagane przez prawo.

Informacje wymagane do sporządzenia CHED-PP:

 • Urząd celny, w którym procedura tranzytu zostanie rozpoczęta;
 • Urząd celny, w którym procedura tranzytu zostanie zakończona;
 • Inne niezbędne informacje dotyczące wwożonych towarów, o ile takie informacje są wymagane;
 • Dane kontaktowe dla uzupełnienia lub przekazania informacji związanych z usługą;
 • Określenie płatnika.

Co jeszcze musisz wiedzieć o tej usłudze?

Wspólny zdrowotny dokument wejścia dotyczący roślin i produktów (CHED-PP) jest wymagany w przypadku roślin, produktów pochodzących od roślin i innych obiektów pochodzenia roślinnego.

Ten dokument kontroli fitosanitarnej jest wymagany dla wszystkich produktów pochodzenia roślinnego wwożonych do Unii Europejskiej: żywności, roślin żywych i suchych, drewna, mebli drewnianych, bawełny i innych włókien pochodzenia roślinnego, zabawek drewnianych i in.

UWAGA! W przypadku przybycia towarów do punktu granicznej kontroli fitosanitarnej bez wypełnionego dokumentu CHED-PP pracownik punktu granicznej kontroli fitosanitarnej nie przeprowadzi kontroli dopóty, dopóki nie zostanie wypełniony formularz CHED-PP i nadany numer CHED-PP. 

znajdź najbliższy