Usługi

ETD

Zamów drogą elektroniczną pod adresem e-mail epipl@bunasta.eu, telefonicznie pod numerem +48 884 850 384 lub osobiście w najbliższym punkcie obsługi klientów Bunasty.

Dokumenty wymagane dla sporządzenia ETD:

  • Paszport kierowcy;
  • Dowody rejestracyjne ciągnika i przyczepy;
  • Certyfikat zgodności przyczepy;
  • Dokumenty przewozowe (CMR i in.);
  • Faktura (Invoice);
  • Jeśli jesteś przewoźnikiem celnym, musisz posiadać certyfikat przewoźnika celnego;
  • Specyfikacja (Packing list) (o ile dotyczy);
  • Świadectwo weterynaryjne lub fitosanitarne produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (o ile dotyczy).

Informacje wymagane dla sporządzenia ETD:

  • Nazwa przejścia granicznego;
  • Numer telefonu komórkowego kierowcy.

Co jeszcze musisz wiedzieć o tej usłudze?

Wstępne zgłoszenie elektroniczne (ETD) jest zwykle używany w przypadku wwozu towarów do obwodu kaliningradzkiego samochodem. 

Informacje powinny zostać złożone nie później niż na 2 godziny przed planowanym wwozem towarów na terytorium Unii Celnej. W celu zaoszczędzenia czasu klienta numer zgłoszenia zostanie przesłany kierowcy w formie wiadomości SMS. 

Naszym klientom wiozącym towary na terytorium Unii Celnej lub dokonującym tranzytu towarów gwarantujemy, że zgłoszenie zostanie złożone na czas, ładunek nie utknie w drodze i nie zostanie zawrócony na granicy Obwodu Kaliningradzkiego.

znajdź najbliższy