Usługi

VID, BID

Zamów drogą elektroniczną pod adresem e-mail , telefonicznie pod numerem  lub osobiście w najbliższym punkcie obsługi klientów Bunasty.

Tę usługę, przy przekraczaniu dowolnej granicy, możecie zamówić również przez VIBER w grupie BUNASTA ORDERS. 

Dokumenty wymagane do sporządzenia VID lub СED:

  • Dokumenty przewozowe (CMR i in.); Faktura (Invoice);
  • Certyfikat weterynaryjny kraju pochodzenia towarów;
  • Europejskie świadectwo zdrowia (health certificate), kartka 1 i 2;

Informacje wymagane do sporządzenia VID lub CED:

  • Posterunek graniczny na wjeździe do UE;
  • Posterunek graniczny na wyjeździe z UE (w przypadku tranzytu przez UE);
  • Numer telefonu komórkowego kierowcy.

Co jeszcze musisz wiedzieć o tej usłudze?

Wspólny weterynaryjny dokument wejścia (VID). W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego wymagany jest wspólny weterynaryjny dokument wejścia VID. Wypełniany jest on dla produktów pochodzenia zwierzęcego wwożonych do UE lub przewożonych przez terytorium Wspólnoty Europejskiej.

Dokument VID jest wydawany po przeprowadzeniu kontroli weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w granicznym punkcie kontroli weterynaryjnej. VID składa się z dwóch części. Część I wypełnia zgłaszający lub osoba odpowiedzialna za przesyłkę, część II – państwowy lekarz weterynarii w granicznym punkcie kontroli weterynaryjnej po przeprowadzeniu kontroli towarów.

Wspólnotowy dokument wejścia BID. W przypadku pasz i żywności niepochodzących od zwierząt wymagany jest wspólnotowy dokument wejścia (BID). Jest on wypełniany dla określonych przez prawo towarów wwożonych z krajów trzecich. Kontrolę państwową tych towarów rozpoczyna lekarz weterynarii w granicznym punkcie kontroli weterynaryjnej, kończy – pracownik regionalnej Litewskiej Służby Żywnościowo-Weterynaryjnej (VMVT). 

Dokument BID nie jest wymagany jedynie w przypadku wywozu produktów pochodzenia niezwierzęcego do kraju trzeciego. Część I dokumentu BID jest przesyłana do granicznego punktu kontroli weterynaryjnej zawczasu (faksem, e-mailem lub w inny sposób), na co najmniej jeden dzień roboczy przed przywozem przesyłki do granicznego punktu kontroli weterynaryjnej.

Bunasta świadczy usługę wstępnego wypełniania dokumentów (VID, BID) i ich przesyłania do służb weterynaryjnych drogą elektroniczną.

znajdź najbliższy