Usługi

Zgłoszenie eksportowe

Zamów drogą elektroniczną pod adresem e-mail epipl@bunasta.eu, telefonicznie pod numerem +48 884 850 384 lub osobiście w najbliższym punkcie obsługi klientów Bunasty.

Dokumenty wymagane do sporządzenia deklaracji eksportowej:

 • Dokumenty przewozowe (CMR i in.);
 • Inne dokumenty składane przez przewoźnika (np. TIR);
 • Faktura (Invoice);
 • Faktura pro forma;
 • Umowy, o ile zostały zawarte;
 • Specyfikacja (Packing list);
 • Inne dokumenty towarzyszące towarom;
 • Dodatkowe dokumenty związane z wywożonymi towarami, o ile są wymagane przez prawo.

Informacje wymagane do sporządzenia deklaracji eksportowej:

 • Posterunek celny, w którym należy złożyć deklarację;
 • Posterunek celny wywozu, w którym kończą się formalności dotyczące eksportu;
 • Informacje dotyczące wywożonych towarów, o ile są wymagane (np. kody towarów TARIC, opisy, wyjaśnienia, tłumaczenia lub inne wymagane informacje w formie pisemnej);
 • Dane kontaktowe do celów uzupełnienia lub przekazania informacji o wyświadczeniu usługi;
 • Określenie płatnika.

Co jeszcze musisz wiedzieć o tej usłudze?

Bunasta wypełnia deklaracje eksportowe 24 godziny na dobę w największych punktach obsługi klientów.

Eksport – prawnie uregulowany wywóz towarów z UE do krajów trzecich. Eksport handlowy regulują ustawy celne obu państw – państwa eksportującego i państwa docelowego.

Procedura wypełniania deklaracji eksportowej odbywa się w następujący sposób: towary przybywają na teren Bunasty, kierowca okazuje dokumenty przewozowe przedstawicielom pośrednictwa celnego, którzy z kolei przesyłają dane do urzędu celnego.

znajdź najbliższy