Blog

Ruch towarowy na granicy z Ukrainą wyraźnie przekroczył poziomy sprzed wojny

2023 08 01

Aktywność przewoźników na drogowych przejściach granicznych pomiędzy Polską i Ukrainą w pierwszej połowie roku 2023 przekroczyła już poziom z analogicznego okresu w 2021 r.– wynika z analizy agencji celnej Bunasta przygotowanej na bazie danych Straży Granicznej RP. Liczba przyjazdów ciężarówek do Polski i wyjazdów z Polski na granicy polsko-ukraińskiej w okresie styczeń – czerwiec 2023 roku zwiększyła się o blisko 30% względem ubiegłego roku i  16% wobec 2021 r. Jednocześnie istotnie spadł ruch z Białorusią do najniższych poziomów w ostatnich trzech latach. Systematycznie zamiera również ruch na granicy rosyjskiej.

Pomimo trwającej wojny widać wyraźne ożywienie w ruchu ciężarówek na wschodniej granicy. Ten wzrost to zasługa ukraińskiego odcinka. Eksperci agencji celnej Bunasta przenalizowali ruch samochodów ciężarowych na przejściach drogowych z Białorusią, Rosją oraz Ukrainą w latach 2021 – 2023. Pod uwagę zostały wzięte przejścia graniczne z pełną odprawą celną i obejmujące samochody o ładowności powyżej 3,5 ton.

Łącznie przez pierwsze sześć miesięcy 2023 roku na granicy z Ukrainą odnotowano ponad pół miliona przekroczeń samochodów ciężarowych. W sumie było to 221,2 tys. przyjazdów do Polski (wzrost o 22 proc. r/r) i 280,3 tys. wyjazdów z Polski (wzrost o 36,1 proc. r/r).

- Widać wyraźne ożywienie w ruchu ciężarowym w Ukrainie, co jest sygnałem również zwiększającej się wymiany handlowej pomiędzy tymi krajami. Patrząc na porównanie rok do roku możemy mówić o efekcie niższej bazy związanym ze spadkiem w pierwszych miesiącach wojny oraz załamaniu ukraińskiej gospodarki w ubiegłym roku. Jednak jeśli przeanalizujemy dane z 2023 na tle przedwojennego 2021 r. to ewidentnie widać wzrost aktywności gospodarczej na tym kierunku – uważa Jurgis Adomavicius, prezes Bunasta, międzynarodowej agencji celnej, obecnej również na ukraińskim rynku.

W okresie od stycznia do czerwca 2023 roku liczba przyjazdów do Polski wzrosła o 9% w porównaniu z pierwszą połową roku 2021 r. Z kolei aktywność przewoźników wjeżdżających na terytorium Ukrainy w pierwszym półroczu tego roku była wyższa o 22% niż w analogicznym okresie 2 lata temu.

- Istotny wzrost obrotów to jednak zasługą głównie pierwszych miesięcy tego roku. Aktywność na granicy w drugim kwartale wyhamowała. Jeśli chodzi o przyjazdy do Polski była na podobnym poziomie jak w tym samym okresie w 2022 r. i niższa niż w 2021 r. Wzrosty, ale o niższej dynamice niż w całym półroczu, były notowane w przypadku wyjazdów na teren Ukrainy. Prawdopodobnie za wyhamowaniem mogły z jednej strony stać kwestie związane z blokadami przejść granicznych, z drugiej strony przyczyną może być też wprowadzenie embarga na import niektórych płodów rolnych z Ukrainy. Cały czas jednak przeprowadzane są procedury tranzytowe ukraińskiego zboża na polskiej granicy – podkreśla Jurgis Adomavicus.

W okresie kwiecień – czerwiec 2023 liczba przyjazdów samochodów ciężarowych do Polski z Ukrainy wyniosła 99,2 tys. czyli o 1% więcej niż w 2022 r. i o 5% mniej niż w drugim kwartale 2021 r. Z kolei liczba wyjazdów w tym czasie z Polski na terytorium Ukrainy wyniosła 136,4 tys., co oznacza wzrost o 13% więcej w porównaniu z drugim kwartałem 2022 r. i 11% zwyżkę vs. okres kwiecień-czerwiec 2021 r.   

Zebrane dane pochodzą z przejść granicznych na granicy polsko-ukraińskiej z punktów: Dorohusk – Jagodzin, Hrebenne – Rawa Ruska, Korczowa – Krakowiec, Krościenko – Smolnica, Medyka – Szeginie.

- Jednocześnie liczba przyjazdów i wyjazdów na granicy polsko-białoruskiej i polsko-rosyjskiej jest na najniższych poziomach w ostatnich trzech latach. Wynika to z zamknięcia części punktów, a także ograniczenia stosunków handlowych z tymi krajami – podkreśla Jurgis Adomavicus.

Transport z Białorusią

Łącznie przez pierwsze sześć miesięcy 2023 roku na granicy z Białorusią odnotowano ponad 130 tys. przekroczeń samochodów ciężarowych. W sumie było to 63,7 tys. przyjazdów do Polski, co oznacza spadek o 56 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku i 66,4 tys. wyjazdów z Polski (spadek o 60 proc. w porównaniu do analogicznego okresu). Spadek aktywności na granicy z Białorusią postępuje z każdym rokiem, jeszcze w I połowie 2021 roku odbyło się prawie 259 tys. przyjazdów do Polski i 337 tys. wyjazdów z Polski.

Zebrane dane pochodzą z przejść granicznych na granicy polsko-białoruskiej z punktów: Bobrowniki – Bierestowica; Kukuryki – Kozłowiczy; Kuźnica – Bruzgi; Połowce – Pieszczatka; Sławatycze – Domaczewo.

Podobne tendencje można zauważyć na granicy z Rosją. Od 2021 roku widać wyraźny spadek aktywności na tej granicy, w pierwszym półroczu 2021 roku  przyjazdy do Polski wyniosły 20,5 tys., a wyjazdy 18,3 tys., w 2022 roku odnotowano znaczny spadek do 11,9 tys. przyjazdów do Polski i 11,9 tys. wyjazdów z Polski. Ostatnie dane za okres styczeń-czerwiec 2023 roku pokazują już znaczne zahamowanie ruchu na granicy z Rosją, przyjazdy do Polski wyniosły 6,7 tys., a wyjazdy 7,3 tys.

Zebrane dane pochodzą z przejść granicznych na granicy polsko-rosyjskiej z punktów: Bezledy – Bagrationowsk, Gołdap – Gusiew, Gronowo – Mamonowo, Grzechotki – Mamonowo II.

Bunasta oferuje i monitoruje ruch transportowy na jedenastu przejściach granicznych. Firma jest jedną z największych agencji celnych w Litwie, a także istotnym partnerem dla polskich przewodników. Spółka oferuje również gwarancje ubezpieczeniowe niezbędne w tranzytowym ruchu pojazdów. Wartość jej funduszu gwarancyjnego, który należy do największych w Polsce, przekracza 50 mln EUR. Firma powstała w 2012 roku na Litwie, od 2016 roku istnieje Bunasta Polska, podobne firmy funkcjonują na Łotwie i w Wielkiej Brytanii.
znajdź najbliższy