Cancellation Policy PL

Zasady dotyczące zwrotów, anulowania i ponownej usługi

Data wejścia w życie: 2024-02-21

Omówienie zwrotów, anulowań i ponownej usługi:

1.1. Bunasta UAB zobowiązuje się do dostarczania klientom wysokiej jakości usług, zgodnie ze standardowymi przepisami UE. Niniejsza polityka określa procedury dotyczące zwrotów, anulowań i ponownej obsługi.

Anulowanie:

2.1. Klient ma prawo zrezygnować z usługi w ciągu 14 dni od daty zakupu.

2.2. Aby zainicjować anulowanie, klient powinien skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta w ciągu 14 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@bunasta.eu) lub telefonicznie (+37065882272).

2.3. Klient powinien podać numer zamówienia, opis usługi i powód anulowania.

2.4. Rezygnacja przed etapem „W toku” nie będzie skutkować naliczeniem opłaty za usługę ; na etapie „W toku” zostanie naliczona opłata, jednak indywidualna weryfikacja i ponowna wycena dokonywana jest w oparciu o przyczyny rezygnacji.

2.5. Jeżeli zamówienie zostanie zrealizowane, a następnie anulowane przez klienta, przeprowadzana jest weryfikacja w celu ustalenia, z której usługi skorzystano; jeśli nie skorzystano z usługi, anulowanie jest przetwarzane i naliczana jest opłata.  

Ponowna usługa:

3.1. Ponowna usługa zainicjowana przez klienta podlega opłacie.

3.2. Ponowna usługa z przyczyn leżących po stronie naszych/deklarantów/kontrahentów/wymagań celnych nie podlega opłacie.

Kwalifikowalność i proces zwrotu pieniędzy:

4.1. Aby anulowanie lub zwrot pieniedzy został zatwierdzony, należy złożyć wniosek w ciągu 14 dni od daty zakupu.

4.2. Zwrot kosztów obejmujący cenę pełnej usługi z wyłączeniem opłat transakcyjnych zostanie dokonany w ciągu 14 dni przy użyciu pierwotnej metody płatności.

Wyjątki dotyczące zwrotu i anulowania:

5.1. 14-dniowy okres zwrotu nie dotyczy usług w pełni wykorzystanych/zrealizowanych lub usług niestandardowych/spersonalizowanych.

Obowiązki klienta:

6.1. Klienci muszą podać dokładne informacje podczas procesu zwrotu lub anulowania.

6.2. Potwierdzenie zwrotu lub anulowania przez Bunasta UAB leży w gestii klienta.

Informacje kontaktowe:

7.1. W przypadku pytań lub pomocy prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta:

- Email: info@bunasta.eu

- Telefon: +370 658 82272

Zmiany w Polityce:

8.1. Bunasta UAB zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub aktualizacji niniejszej polityki, a wszelkie zmiany będą ogłaszane na naszej stronie internetowej.

znajdź najbliższy