Blog

Dlaczego agencja celna jest istotną częścią łańcucha logistycznego?

2023 10 12

Odpowiednio dobrany kod produktu w wyborze stawki podatku importowego pozwala zaoszczędzić tysiące euro, ale też uratować reputację. To tylko jeden z obszarów, który pokazuje jak ważne jest miejsce agencji celnej w łańcuchach dostaw. Lina Petronienė, Kierownik Działu Usług Celnych w Europie w firmie Bunasta opowiada o tym, jak korzystać ze wsparcia zewnętrznych podmiotów w procedurach celnych, na co zwrócić uwagę, a także jak można optymalizować koszty usług.

Agencja celna to firma, która nabywa prawo do świadczenia usług pośrednictwa celnego i do reprezentowania innej osoby w urzędzie celnym przy dopełnianiu formalności celnych, w trybie określonym w aktach prawnych. Osoby pracujące w takiej firmie, które zgłaszają towary do odprawy celnej i posiadają odpowiednie uprawnienia, nazywane są agentami celnymi.

Usługi świadczone przez agentów celnych nie ograniczają się tylko do wypełniania dokumentów. Doradzają oni także klientom w zakresie optymalnych ceł importowych i eksportowych, obowiązujących zasad i przepisów. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej, gdy różne wymagania i zasady często się zmieniają. Agent celny zbiera niezbędne informacje o ładunku, przygotowuje i przekazuje organom celnym wszelkie niezbędne dokumenty oraz reprezentuje klienta na wszystkich etapach procedur celnych – mówi Lina Petronienė, Kierownik Działu Usług Celnych w Europie Agencji Celnej Bunasta. 

Jakie są główne obowiązki agenta celnego?

  • Kompletowanie i przygotowanie dokumentów wybranej procedury celnej zgodnie z przepisami ustalonymi przez organy celne i wymogami aktów prawnych;
  • Klasyfikowanie towarów;
  • Zgłaszanie towaru w urzędzie celnym do wybranej procedury celnej;
  • Obliczanie cła i innych należnych podatków.

Oprócz tych obowiązków agent celny dba również o złożenie gwarancji celnej, która służy zapewnieniu, że firma może zaciągnąć zobowiązania związane z podatkami określanymi przez organy celne.

– Agent celny przygotowuje i przekazuje organom celnym różne formy dokumentów zabezpieczenia finansowego: gwarancję depozytu gotówkowego, gwarancję jednorazową (specjalne polisy ubezpieczeniowe) lub gwarancję generalną. Usługa ta obejmuje dostarczenie organom celnym zabezpieczenia finansowego, aby zagwarantować terminową zapłatę wszelkich obowiązujących ceł, podatków i opłat, a także zachowanie zgodności z wszystkimi wymogami i procedurami celnymi – dodaje Lina Petronienė.

Firma, która zamierza skorzystać z usług pośrednika celnego powinna wcześniej zapoznać się z konkretnym wachlarzem usług jaki oferuje dana agencja celna i czy ma ona prawo udzielania gwarancji celnych. Pomoże to uniknąć nieporozumień oraz zapewni płynną współpracę i transport ładunku.

Jak agencja celna optymalizuje koszty klienta i chroni jego reputację?

Pomoc agencji celnej ułatwia realizację procedury i przyspiesza transport towarów przez granicę. Dzięki temu firmy mogą skuteczniej konkurować i szybciej wprowadzać produkty na rynek.

– Opłaty importowe zależą od kodu celnego produktu, zwanego także kodem HS (ang. harmonized system). To międzynarodowy system klasyfikacji produktów, który służy do ich identyfikacji, dlatego bardzo ważne jest prawidłowe klasyfikowanie towarów importowanych. Często bardzo podobne towary mają różne stawki celne. Odpowiednio wykwalifikowany agent celny dobiera właściwy kod produktu tak, aby stawka opłat importowych była zgodna z rodzajem i kodem produktu, co pozwala klientowi zaoszczędzić tysiące euro, zapewniając zastosowanie najniższych możliwych stawek – wyjaśnia Lina Petronienė, Kierownik Działu Usług Celnych w Europie Agencji Celnej Bunasta.

Nieprawidłowe zgłoszenie towarów do urzędu celnego to coś więcej niż tylko obciążenie finansowe dla firmy. Może być to również źródło poważnej i długotrwałej szkody dla reputacji biznesu. Naruszenia często stają się publiczne i mogą negatywnie wpłynąć na zaufanie klientów biznesowych, partnerów i inwestorów. Zagrażają istniejącym spółkom i mogą ograniczać ich zdolność do rozwoju lub udziału w przetargach publicznych, pozyskiwania finansowania lub zawierania nowych kontraktów. Ponadto konsekwencje prawne, takie jak grzywny i procesy sądowe, mogą przyciągać negatywną uwagę mediów i opinii publicznej. Takie naruszenie reputacji jest szczególnie niebezpieczne dla dużych i znanych firm, gdyż może bezpośrednio zaszkodzić ich wizerunkowi, a tym samym sprzedaży.

Dlatego usługi i wiedza agenta celnego są niezwykle cenne i pozwalają uniknąć podobnych problemów. Profesjonalny agent celny dba o to, aby wszystkie procedury przebiegły prawidłowo i terminowo, chroniąc w ten sposób firmę przed stratami finansowymi i reputacyjnymi. Aby zapewnić swoim klientom najwyższy poziom usług, agenci celni muszą stale podnosić swoje kwalifikacje, śledzić zmiany w przepisach prawa celnego, które nieustannie zmieniają się w aktualnej sytuacji geopolitycznej. Bardzo ważne jest także praktyczne doświadczenie, gdyż często te same przepisy są odmiennie traktowane przez celników w różnych krajach  – dodaje Lina Petronienė.

Zmniejszenie obciążeń biurokratycznych

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, formalności i procedury celne często stanowią znaczne obciążenie administracyjne. Istotną rolę w tym obszarze pełni agencja celna, która sprawnie i prawidłowo radzi sobie z całą niezbędną dokumentacją. To nie tylko oszczędza czas, ale także pozwala firmie skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, bez marnowania czasu i zasobów na biurokratyczne szczegóły. Dlatego usługi agencji celnej są nie tylko kwestią wygody, ale także elementem strategicznej efektywności. Pomagają optymalizować działania biznesowe, umożliwiając firmom szybsze i sprawniejsze poruszanie się na arenie międzynarodowej.

– Większość współczesnych agencji celnych korzysta ze specjalistycznych programów i technologii, które automatyzują wiele procesów i zmniejszają prawdopodobieństwo błędu ludzkiego. Wpływa to nie tylko na efektywność, ale także umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym statusu przepływu towarów, co pozwala na szybką reakcję na wszelkie problemy - wyjaśnia Lina Petronienė.

Rola pośrednika celnego jest bardzo ważna zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów. Bez ich specjalistycznej wiedzy światowa gospodarka byłaby znacznie mniej wydajna. Ich praca stanowi integralną część łańcucha logistycznego, przyczyniając się do funkcjonowania i rozwoju światowej gospodarki.

Agencja Celna Bunasta oferuje również gwarancje ubezpieczeniowe niezbędne w tranzytowym ruchu pojazdów. Wartość jej funduszu gwarancyjnego, który należy do największych w Polsce przekracza 50 mln EUR. Firma powstała w 2012 roku na Litwie, od 2016 roku istnieje Bunasta Polska, firma posiada swoje oddziały również na Łotwie, w Wielkiej Brytanii i Kazachstanie.

znajdź najbliższy