Usługi

KIPIS

W przypadku zamówień lub pytań prosimy o kontakt z osobami wskazanymi w sekcji KONTAKTY, która znajduje się obok.

Dokumenty wymagane do sporządzenia KIPIS:

  • Paszport kierowcy;
  • Dowody rejestracyjne samochodu i przyczepy;
  • Dokumenty przewozowe (CMR i in.);
  • Faktura (Invoice);
  • Specyfikacja (Packing list) (o ile dotyczy).

Informacje wymagane do sporządzenia KIPIS:

  • Numer MRN zgłoszenia tranzytowego;
  • Masa własna kontenera;
  • Nazwa portu, w którym następuje przekazanie kontenera (Smeltė, KKT);
  • Numer telefonu kierowcy.

Co jeszcze musisz wiedzieć o tej usłudze?

KIPIS – system informacyjny dla towarów i ładunków przewożonych przez port morski w Kłajpedzie, służący do wymiany danych między osobami prawnymi biorącymi udział w działalności transportu towarów przez port morski w Kłajpedzie i instytucjami państwowymi przeprowadzającymi kontrole w porcie.

Towary wymagają rejestracji w systemie KIPIS w przypadkach ich transportu przez port morski w Kłajpedzie, przy czym dotyczy to zarówno wwozu, jak i wywozu towarów. 

znajdź najbliższy