Usługi

EORI

Zamów drogą elektroniczną pod adresem e-mail t1@bunasta.eu, telefonicznie pod numerem +370 698 56269 lub osobiście w najbliższym punkcie obsługi klientów Bunasty.

Dokumenty wymagane do rejestracji kodu EORI:

  • Wniosek w określonej formie;
  • Dokument rejestracji podmiotu/osoby.

Co jeszcze musisz wiedzieć o tej usłudze?

Numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI) to unikalny kod stosowany we Wspólnocie Europejskiej, nadawany podmiotom gospodarczym i innym osobom przez urząd celny państwa członkowskiego. 

Numer EORI jest stosowany dla identyfikacji podmiotów gospodarczych i innych osób podczas załatwiania przez nich spraw w urzędzie celnym, tj. podczas dokonywania formalności celnych (procedur importu, eksportu, tranzytu, a także podczas składania wniosków o udzielenie zezwoleń określonych przez przepisy celne itp.).

Numer EORI nadany w jednym państwie członkowskim jest ważny również w innych państwach członkowskich, dlatego wystarczy jednokrotne uzyskanie numeru EORI. Numer powinien posiadać każdy przewoźnik, nadawca i odbiorca przesyłki. Bunasta może je załatwić dla wszystkich.

znajdź najbliższy