Usługi

KIPIS

Zamów drogą elektroniczną pod adresem e-mail t1@bunasta.eu, telefonicznie pod numerem +370 698 56269 lub osobiście w punkcie obsługi kierowców w Kłajpedzie, przy ul. Jūrininkų pr. 29.

Dokumenty wymagane do sporządzenia KIPIS lub BDK:

  • Paszport kierowcy;
  • Dowody rejestracyjne samochodu i przyczepy;
  • Dokumenty przewozowe (CMR i in.);
  • Faktura (Invoice);
  • Specyfikacja (Packing list) (o ile dotyczy).

Informacje wymagane do sporządzenia KIPIS lub BDK:

  • Numer MRN zgłoszenia tranzytowego;
  • Masa własna kontenera;
  • Nazwa portu, w którym następuje przekazanie kontenera (Smeltė, KKT);
  • Numer telefonu kierowcy.

Co jeszcze musisz wiedzieć o tej usłudze?

KIPIS – system informacyjny dla towarów i ładunków przewożonych przez port morski w Kłajpedzie, służący do wymiany danych między osobami prawnymi biorącymi udział w działalności transportu towarów przez port morski w Kłajpedzie i instytucjami państwowymi przeprowadzającymi kontrole w porcie.

Towary wymagają rejestracji w systemie KIPIS w przypadkach ich transportu przez port morski w Kłajpedzie, przy czym dotyczy to zarówno wwozu, jak i wywozu towarów. 

BDK to deklaracja czasowego składowania. W celu złożenia deklaracji czasowego składowania w specyfikacji interfejsu przedsiębiorcy w systemie opracowania deklaracji celnych (lit. MDAS) wypełniane są elektroniczne dane deklaracji ogólnej udzielane przez klienta.

Deklaracja ta jest wymagana dla czasowego składowania towarów pod nadzorem urzędu celnego.

znajdź najbliższy