Usługi

KONTAKTY
+370 685 50384 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Na Litwie
+371 23206776 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Na Łotwie
+48 884850384 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS W Polsce
+380 50 47 408 47 kmotylov@vimgarant.com Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Na Ukrainie
+44 1233541060 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS W Wielkiej Brytanii

EORI

W przypadku zamówień lub pytań prosimy o kontakt z osobami wskazanymi w sekcji KONTAKTY, która znajduje się obok.

Dokumenty wymagane do rejestracji kodu EORI:

  • Wniosek w określonej formie;
  • Dokument rejestracji podmiotu/osoby.

Co jeszcze musisz wiedzieć o tej usłudze?

Numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI) to unikalny kod stosowany we Wspólnocie Europejskiej, nadawany podmiotom gospodarczym i innym osobom przez urząd celny państwa członkowskiego. 

Numer EORI jest stosowany dla identyfikacji podmiotów gospodarczych i innych osób podczas załatwiania przez nich spraw w urzędzie celnym, tj. podczas dokonywania formalności celnych (procedur importu, eksportu, tranzytu, a także podczas składania wniosków o udzielenie zezwoleń określonych przez przepisy celne itp.).

Numer EORI nadany w jednym państwie członkowskim jest ważny również w innych państwach członkowskich, dlatego wystarczy jednokrotne uzyskanie numeru EORI. Numer powinien posiadać każdy przewoźnik, nadawca i odbiorca przesyłki. Bunasta może je załatwić dla wszystkich.

znajdź najbliższy