Usługi

KONTAKTY
+370 685 50384 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Na Litwie
+371 23206776 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Na Łotwie
+48 884850384 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS W Polsce
+380 50 47 408 47 kmotylov@vimgarant.com Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Na Ukrainie
+44 1233541060 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS W Wielkiej Brytanii

GVMS

W przypadku zamówień lub pytań prosimy o kontakt z osobami wskazanymi w sekcji KONTAKTY, która znajduje się obok.

Dokumenty wymagane do sporządzenia GVMS:

  • Deklaracja tranzytowa, importowa lub eksportowa, którą należy uwzględnić w GMR.
  • Dane wymagane do przesłania GVMS;
  • Informacje o trasie / przejściu granicznym, porcie wyjścia i przeznaczenia;
  • Numer rejestracyjny pojazdu.

Informacje wymagane do sporządzenia GVMS:

  • Urząd celny, w którym procedura tranzytu zostanie rozpoczęta;
  • Urząd celny, w którym procedura tranzytu zostanie zakończona;
  • Inne niezbędne informacje dotyczące wwożonych towarów, o ile takie informacje są wymagane;
  • Dane kontaktowe dla uzupełnienia lub przekazania informacji związanych z usługą;
  • Określenie płatnika.

Co jeszcze musisz wiedzieć o tej usłudze?

GVMS umożliwia:
• Numery referencyjne w deklaracjach muszą być ze sobą powiązane, tak aby osoba przewożąca towary (np. kierowca) musiała dostarczyć na granicy tylko jeden numer referencyjny (Goods Movement Reference lub GMR).
• Powiązanie ruchu towarów z deklaracjami umożliwia automatyczne wprowadzanie/wychodzenie towarów w systemach HMRC.
• Automatyzacja funkcji biura tranzytowego, oznaczanie wprowadzania towarów do NI (Irlandia Północna) lub GB (Wielka Brytania).
• Powiadomienie o ryzykownym wyniku deklaracji (posiadanych lub wykonanych) w systemach HMRC, które muszą zostać wysłane do osoby kontrolującej towary przed ich fizycznym przybyciem do Wielkiej Brytanii.

Deklaranci firmy „Bunasta” mogą przetworzyć dokumenty podczas oczekiwania kierowcy w urzędzie lub wysłać je e-mailem, przyspieszając w ten sposób proces. Zgłoszenia tranzytowe lub wywozowe nie są wymagane w przypadku przesyłek humanitarnych, ale wymagany jest kod GMR.

Usługa przemieszczania pojazdów towarowych (GVMS) to rządowy system rozliczania ruchu towarów, zaprojektowany w celu ułatwienia przemieszczania towarów i powiązania towarów w tranzycie z deklaracjami towarów.
GVMS obsługuje towary przewożone do lub z Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii (Anglia, Szkocja i Walia) w ramach procedur CTC (Wspólna Konwencja Tranzytowa). Stosowany zarówno w imporcie, jak i eksporcie w celu ułatwienia tranzytu. Wdrażany od 2022r., a także dla towarów przewożonych w ramach procedur TIR (Transports Internationaux Routiers lub International Road Transport).

znajdź najbliższy