Usługi

KONTAKTY
+370 685 50384 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Na Litwie
+371 23206776 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS in Latvia
+48 884850384 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS W Polsce
+380 50 47 408 47 kmotylov@vimgarant.com Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS Na Ukrainie
+44 1233541060 orders@bunasta.eu Whatsapp/Viber/Telegram: 
BUNASTA ORDERS W Wielkiej Brytanii

T1

W przypadku zamówień lub pytań prosimy o kontakt z osobami wskazanymi w sekcji KONTAKTY, która znajduje się obok.

Dokumenty wymagane do sporządzenia T1:

 • Dokumenty przewozowe (CMR i inne);
 • Faktura (Invoice); Faktura pro forma;
 • Specyfikacja (Packing list);
 • Zagraniczna deklaracja eksportowa (o ile dotyczy);
 • Inne dokumenty towarzyszące towarom;
 • Dodatkowe dokumenty dla wwożonych towarów, o ile są wymagane przez prawo.

Informacje wymagane do sporządzenia T1:

 • Urząd celny, w którym procedura tranzytu zostanie rozpoczęta;
 • Urząd celny, w którym procedura tranzytu zostanie zakończona;
 • Inne niezbędne informacje dotyczące wwożonych towarów, o ile takie informacje są wymagane;
 • Dane kontaktowe dla uzupełnienia lub przekazania informacji związanych z usługą;
 • Określenie płatnika.

Co jeszcze musisz wiedzieć o tej usłudze?

Wypełnienie zgłoszenia tranzytowego (T1) jest wymagane w przypadku przewozu towarów do krajów Unii Europejskiej. Zgłoszenia T1 są wypełniane dla granicznych urzędów celnych krajów bałtyckich oraz Polski.

Procedurę informowania urzędu celnego UE reguluje kodeks celny. Zgłaszanie towarów odbywa się zgodnie z wymogami UE, na godzinę przed przybyciem samochodu na posterunek celny.

Po wypełnieniu zgłoszenia tranzytowego i przyznaniu gwarancji, Bunasta wysyła kierowcy SMS-em numer zgłoszenia (LRN). Kierowca podczas kontroli celnej przy wjeździe do UE przedstawia celnikowi numer LRN.

Bunasta stosuje swoją ogólną gwarancję celną, ważną we wszystkich urzędach celnych Unii Europejskiej, obniżając koszty ponoszone przez klienta dzięki możliwości zaoferowania optymalnych warunków gwarancji.

Klient może odebrać dokumenty T1 w urzędzie celnym lub w oddziale Bunasty.
Biuro Bunasty znajduje się obok Ashford International Tryck Stop, gdzie kierowcy mogą parkować bezpłatnie przez maksymalnie 1 godzinę. Dokumenty wykonujemy w wysokiej jakości i szybko, T1 możemy otworzyć w 15 minut.

znajdź najbliższy